Pesan Imam Ja’far As-Shadiq tentang Amalan Penimbul Permusuhan

Imam Ja’far As-Shadiq as berkata: “Tiga amalan penimbul permusuhan; kemunafikan, kezaliman dan kesombongan.”

2341

Related posts:

benderra_abi 1Pesan Imam Ali tentang Persaudaraan benderra_abi 1Pesan Imam Ali tentang Mencintai Negara benderra_abi 1Pesan Imam Ali as untuk Berbuat Baik benderra_abi 1Pesan Imam Ali as tentang Berbicara

About admin