Rasulullah saw berkata kepada Imam Ali as : "Kamu dan Syi'ahmu di Syurga"
Katakanlah: aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang kepada al-qurba.” (As-Syura ayat 23)
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. (Al-Ahzab Ayat 33)

Artikel terkini

General

Manusia di Mata Imam Ali as

Allamah al-Qunduzi dalam kitabnya Yanabi’ al-Mawaddah menukil bahwa pada malam terjadinya pemukulan atas diri beliau oleh Abdurrahman bin Muljam, Imam Ali as berkali-kali keluar dari

Selengkapnya »