Keagungan Fatimah Az-Zahra as

Ahlulbait Indonesia 111

Diriwayatkan dari Ammarah; “Aku bertanya kepada Abu Abdillah as tentang Fatimah, megapa dia dinamai ‘Az-Zahra’? Abu Abdillah (Imam Ja’far Shadiq) a.s. menjawab, “sebab, Fatimah a.s. jika berdiri di mihrabnya, maka cahaya bersinar menerangi penduduk langit, sebagaimana cahaya bintang bersinar menerangi penduduk bumi.”

(Mizanul Hikmah, jil.1, hal.134, hadis No.411)

Ahlulbait Indonesia 105Rasulullah Saw. Bersabda: “Adapun putriku Fathimah, dia adalah penghulu wanita sejagad, baik dari kalangan orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang kemudian.”

(Mizanul Hikmah, jil.1, hal.135, hadis No.416; Kanz al-Ummul, hadis 37725)

Ahlulbait Indonesia 111

Rasulullah Saw. bersabda: “Putriku Fathimah adalah penghulu wanita semesta alam.”

(Mizanul Hikmah, jil.1, hal. 135, hadis No.414)

Ahlulbait Indonesia 112

Related posts:

1234Fatimah Az-Zahra Belahan Jiwa Rasulullah SAW 36Pesan Imam Muhammad Al-Baqir tentang Silaturrahmi Ahlulbait Indonesia 55Tanda-tanda Kebodohan tsssWaspadai Pembicaraan yang Tidak Penting

About admin